Tin tức

Quy hoạch hạ tầng

Hạ tầng giao thông đột phá trong 2021 tại Long An

Hạ tầng giao thông đột phá trong 2021 tại Long An

Giai đoạn 2020-2025, ước tính tổng nhu cầu vốn để triển khai, thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, đột phá khoảng 29.928 tỉ đồng.

TRẦN ANH GROUP

Tên viết tắt : Trần Anh Group - Công ty CP Tập Đoàn Trần Anh Long An

0819051051
TRẦN ANH GROUP